Bài Tập Xử Lý Số Tín Hiệu: Phương Pháp Truyền Thống Kết Hợp Với Matlab – 559 Bài Tập Giải Sẵn – Tập 1

180.000 

Kios GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Địa chỉ: số 142 Kios 86 (142/86) Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM