Bài Tập Lập Trình Cơ Bản Với Ngôn Ngữ Python

120.000 

Kios GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Địa chỉ: số 142 Kios 86 (142/86) Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM