• 16/07/2024

    Hướng dẫn mua và sử dụng video tại HitechUni

    Bước 1: Truy cập website hitechuni.com và lựa chọn khóa học.   Bước 2: Xem thông tin chi tiết khóa học. Bước 3: Nhấp vào nút [MUA KHÓA HỌC] – Sẽ hiện ra giao diện Bước 4: Kiểm tra giỏ hàng. Bước 5: Tạo tài khoản nếu bạn chưa có (Bạn đã có tài khoản, […]

    Xem thêm